Czeslaw Rzepinski

About artist

(1905 - 1995)
Studia malarskie odbywał w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego, W. Weissa oraz F. S. Kowarskiego. Był też słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie. Następnie edukację artystyczną kontynuował w paryskiej filii ASP u J. Pankiewicza. Był członkiem grupy Zwornik. Po wojnie został nominowany na profesora krakowskiej ASP, której był rektorem. Swoje dzieła wystawiał wielokrotnie w kraju i zagranicą, m.in. na Salonie Jesiennym w Paryżu. Twórczość Rzepińskiego zaliczana jest do czołówki polskiego koloryzmu.