Boleslaw Dybczynski

About artist

(b. 1887)
Grafik i malarz. Jako grafik interesował się głównie drzeworytem barwnym i czarno-białym.