Aneta Nowak

About artist

(b. 1985)
Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Malarstwo oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplomy zrealizowane w 2010 roku w pracowni prof. Włodzimierza Kuleja. Brała udział w wystawach organizowanych m.in. w Częstochowie, Białej i czeskich Albrechticach. W malarstwie dąży do syntezy rzeczywistości. Upraszcza i eliminuje pewne elementy, aby mnożyć znaczenia oraz zwraca się w kierunku abstrakcji.