Cerkiewki. Jerzy Nowosielski.
Od 6 September 2010 to 9 October 2010