Works on Paper Auction (results)
20 February 2014 7 PM CET

Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Portret Wacławy Arciszowej
* Bid price: 3,200 PLN
LOT number
69
Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Portret Wacławy Arciszowej

* Bid price: 3,200 PLN

watercolour/paper, 57 x 47 cm (w świetle oprawy)
Wacława Arciszowa, z domu Morzycka, nauczycielka i założycielka Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
 
POCHODZENIE: Praca pochodzi ze spuścizny po artyście, będącej w posiadaniu rodziny.
Po 1890 roku przeniósł się do Warszawy, ukończył tam Szkołę Techniczną Kühna. Następnie rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uczył się w pracowniach Floriana Cynka, Leona Wyczółkowskiego oraz Józefa Mehoffera. Uczęszczał także na kurs grafiki prowadzony przez Józefa Pankiewicza. Podczas studiów był wielokrotnie nagradzany za prace graficzne i obrazy. Po studiach odbył podróż do Paryża, po powrocie został członkiem ugrupowania Formistów. W 1919 zamieszkał na stałe w Piotrowicach pod Nałęczowem, w majątku rodzinnym żony. Wczesne prace artysty pozostają w kręgu oddziaływania malarstwa Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera, widoczne są w nich także wpływy drzeworytu japońskiego. Po przyłączeniu się do ugrupowania Formistów zwrócił się w kierunku zgeometryzowanej formy i zwartej konstrukcji obrazu. Najbardziej charakterystyczny motyw twórczości Mierzejewskiego stanowią martwe natury i portrety. Prace Jacka Mierzejewskiego znajdują się w zbiorach wielu muzeów na terenie całej Polski, a także w kolekcjach prywatnych.
Estymacja: 4 000 - 5 000