Works on Paper Auction (results)
20 February 2014 7 PM CET

Hammer price: 1,700 PLN
LOT number
33

Hammer price: 1,700 PLN

pencil/paper, 25,5 x 25,5 cm (w świetle passe - partout)
dedykacja i sygnatura p.d.: 'Kochanemu Tadziowi |
Jacek Mierzejewski'
 
Po 1890 roku przeniósł się do Warszawy,
ukończył tam Szkołę Techniczną Kühna. Następnie rozpoczął studia w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uczył się w pracowniach Floriana Cynka, Leona
Wyczółkowskiego oraz Józefa Mehoffera. Uczęszczał także na kurs grafiki
prowadzony przez Józefa Pankiewicza. Podczas studiów był wielokrotnie
nagradzany za prace graficzne i obrazy. Po studiach odbył podróż do Paryża, po
powrocie został członkiem ugrupowania Formistów. W 1919 zamieszkał na stałe w
Piotrowicach pod Nałęczowem, w majątku rodzinnym żony. Wczesne prace artysty
pozostają w kręgu oddziaływania malarstwa Stanisława Wyspiańskiego i Józefa
Mehoffera, widoczne są w nich także wpływy drzeworytu japońskiego. Po
przyłączeniu się do ugrupowania Formistów zwrócił się w kierunku
zgeometryzowanej formy i zwartej konstrukcji obrazu. Najbardziej charakterystyczny
motyw twórczości Mierzejewskiego stanowią martwe natury i portrety. Prace Jacka
Mierzejewskiego znajdują się w zbiorach wielu muzeów na terenie całej Polski, a
także w kolekcjach prywatnych.
 
Estymacja: 2 000 - 3 000