Works on Paper Auction (results)
28 November 2013 7 PM CET

Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Melancholia - portret żony, około 1914 r.
Hammer price: 14,000 PLN
LOT number
9
Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Melancholia - portret żony, około 1914 r.

Hammer price: 14,000 PLN

crayon/paper, 34,5 x 26 cm
sygnowany p.d.: 'JM'
 
POCHODZENIE: praca pochodzi ze spuścizny po artyście
 
Po 1890 roku przeniósł się do Warszawy, ukończył tam Szkołę
Techniczną Kühna. Następnie rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie uczył się w pracowniach Floriana Cynka, Leona Wyczółkowskiego
oraz Józefa Mehoffera. Uczęszczał także na kurs grafiki prowadzony przez Józefa
Pankiewicza. Podczas studiów był wielokrotnie nagradzany za prace graficzne i
obrazy. Po studiach odbył podróż do Paryża, po powrocie został członkiem
ugrupowania Formistów. W 1919 zamieszkał na stałe w Piotrowicach pod
Nałęczowem, w majątku rodzinnym żony. Wczesne prace artysty pozostają w kręgu
oddziaływania malarstwa Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera, widoczne
są w nich także wpływy drzeworytu japońskiego. Po przyłączeniu się do
ugrupowania Formistów zwrócił się w kierunku zgeometryzowanej formy i zwartej
konstrukcji obrazu. Najbardziej charakterystyczny motyw twórczości
Mierzejewskiego stanowią martwe natury i portrety. Prace Jacka Mierzejewskiego
znajdują się w zbiorach wielu muzeów na terenie całej Polski, a także w
kolekcjach prywatnych.
 
Estymacja 5 000 - 8 000