Works on Paper. 19th Century and Modern Art (results)
1 December 2020 7 PM CET

Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Sketch of heads to "Pogrzeb", circa 1918
Hammer price: 9,500 PLN
LOT number
29
Jacek Mierzejewski (1883 - 1925)
Sketch of heads to "Pogrzeb", circa 1918

Hammer price: 9,500 PLN

mixed media/paper, 19.5 x 16 cm
described above: 'i wszystkich nas jest los | jednakowy | i niewart innej pogrzebowej | mowy'
on the reverse, a sketch of a child's head and a list of (purchases)
ID: 92970
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • Andrzej Ryszkiewicz's collection
  • private collection, Poland
Literature
  • Jacek Mierzejewski 1883-1925, Catalog of the monographic exhibition, National Museum in Warsaw, Warsaw 1989, p. 89 (ill.), cat. no. 152
Exhibited
  • Jacek Mierzejewski 1883-1925, The National Museum in Warsaw, May-June 1989
More information
„Oczywiście zawsze interesujące są impulsy, które skłoniły artystę do malowania takiego czy innego obrazu, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozycje tak szczególne jak ‘Umarlak’ czy ‘Pogrzeb’. Wydaje się jednak, że jakieś osobiste odniesienia myślowe, choćby w sferze gorzkiej autoironii, do śmiertelnie już zagrożonego chorobą artysty byłyby ryzykowne, żeby nie rzec natrętne. Jeśli tak, to są one ogólniejszej, filozoficznej natury, na co wskazywałby naniesiony piórem przez artystę napis - epitafium na jednym ze szkiców rysunkowych do Pogrzebu: „i w wszystkich nas jest los jednakowy i nie wart”.

Władysława Jaworska, Jacek Mierzejewski. Malarz ciągle nieznany, [w:] Jacek Mierzejewski 1883-1925, Katalog wystawy monograficznej, Warszawa 1989, s. 9