Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9,000 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
31

Cena wylicytowana: 9,000 PLN

tempera jajowa, szlagmetal/sklejka, 60 x 110 x 10 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'TOMASZ KULKA | 2017'
ID: 92831
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • Tomasz Kulka, Idolatria, wystawa doktorska, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków 25.01-02.02.2019
  • Tomasz Kulka, Das Ding, Steinek Gallery, Wiedeń, Austria 24.04-30.05.2018
  • Tomasz Kulka, Idolatria, Propaganda, Warszawa 21.01-04.03.2017
Więcej informacji
Obraz „Potop” Tomasza Kulki pochodzi z cyklu „Idolatria”. Tytułowe oddawanie czci boskiej idolom, czy po prostu bałwochwalstwo jest jedną z najważniejszych cech zawartych w sztuce. Tomasz Kulka w swoich pracach próbuje zwrócić uwagę, że sztuka coraz mocniej zastępuje religię, a jednocześnie w naszym postrzeganiu sztuki bardzo silnie odnosimy się do zakorzenionej w ludzkiej świadomości sztuki religijnej. W swoich bardzo malarskich i kunsztownych pracach Kulka wykorzystuje tradycyjne techniki. Przy ich pomocy tworzy fantastyczne światy, które choć wydają się nam znane, zostały wykreowane w wyobraźni artysty. „Potop”, który jest tematem prezentowanej pracy nie ma odniesienia do żadnego konkretnego wydarzenia czy nawet apokryficznego tekstu. Mimo stosowania przez artystę złoceń i ornamentowych zdobień nie są to obiekty przeznaczone do religijnego kultu. Co więcej nie można doszukać się w nich wątków sakralnych. Kulka swoim umiejętnościom warsztatowym kreuje pozornie ‘święte’ dzieła, które przyciągają pięknem i malarskością.