Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4,200 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
37

Cena wylicytowana: 4,200 PLN

olej/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1.05.15 | "PARASOL" | T. KRĘCICKI'
ID: 91267
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Chodzi o to, żeby sposób malowania obrazu był dostosowany do tego, co przedstawia. Albo na odwrót. O to właśnie chodzi. Nie wiem o co chodzi”. Tomasz Kręcicki