Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 35,000 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
9

Cena wylicytowana: 35,000 PLN

olej/płótno, 120 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAN | RDK | 20X13 | R. Szlaga | *DIASPORA* | 120 x 140 | oil/canvas'
ID: 91614
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, Galeria LETO / Puritan, Warszawa 2014, s. 152
Wystawiany
  • Radek Szlaga, Limited Dictionary, Trinosophes, Detroit, USA 25.10-01.12.2013
Więcej informacji
„Szlaga jest malarzem żywiołowym, kompletnym, całkowicie oddanym swojemu działaniu. Maluje totalnie, bez reszty zanurza się w przestrzeni płótna, wykorzystując swoją niebywałą wyobraźnię, spontaniczność i emocjonalność najwyższego stopnia”. Kuba Bąk

Radek Szlaga w życiu, a przede wszystkim w swojej sztuce, porusza się pomiędzy Polską a Ameryką Północną. Położenie geograficzne implikujące różnice kulturowe, społeczne i światopoglądowe są tematami, które nieprzerwanie pojawiają się w pracach artysty. Szlaga posługuje się kategoriami etniczności, tożsamości narodowej, języka czy historii, poprzez które dokonuje wizualizacji współczesnego świata rozumianego przez niego jako mapa Transatlantyku. Autor przedstawia tę przestrzeń jako obszar ciągłej wymiany kulturowej i migracji ludności wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego procesu. W swoim malarstwie artysta porusza problemy nietolerancji rasowej czy religijnej, ludzi spychanych na margines społeczny czy wpływu kapitalizmu i człowieka na dzisiejszą rzeczywistość. Jak pisał Kuba Bąk: „Artysta konsekwentnie buduje fantastyczną wspólnotę zdegenerowanych postaci, pogardzanych zwierząt, zmarginalizowanych społeczności, zdegradowanych terytoriów, zwulgaryzowanego języka logotypów i podpisów. W obrazie leżącej na uboczu, autonomicznej i absurdalnej krainy Szlagi na zasadzie negatywu odbijają się społeczeństwa cywilizacji Zachodu” (w: Radek Szlaga, LETO/PURITAN, Warszawa 2014, s. 15). Kuba Bąk podkreślał również w malarstwie Szlagi świadomie prowadzoną twórczą niezależność: „Potęga tego narracyjnego złudzenia malarskiego oprócz mocy krytyki zewnętrznego świata ma jeszcze władzę kreowania własnej realności. Tworzy sferę innych możliwości w miejsce impasu dyktowanego przez rynek, kredyt, państwo, prawo własności i autorskie, zdrowy rozsądek i estetyczny konformizm” (Radek Szlaga, LETO/PURITAN, Warszawa 2014, s. 15). Prezentowany na aukcji obraz „Diaspora” z 2013 zwiera wszystkie te cechy malarstwa Radka Szlagi.