Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
#26, z serii: "Nightflight to Venus", 2017
Cena wylicytowana: 17,000 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
26
Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
#26, z serii: "Nightflight to Venus", 2017

Cena wylicytowana: 17,000 PLN

lambda/plexi, dibond, papier RC, 80 x 120 cm
sygnowany, datowany, numerowany i opisany na odwrociu: ’NIGHTLIGHT TO VENUS #26 | 1/5 + 2AP | [sygnatura] | 2017’
ed. 1/5 + 2 a.p.
ID: 91828
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Maurycy Gomulicki, Nightflight to Venus, Galeria LETO, Warszawa 06.05-17.06.2017
Więcej informacji
„W cyklu ‘Nightflight to Venus’ autor bardziej niż na akcesoriach intensyfikujących erotyczne doznania skupia się na kobiecym ciele, które przyobleczone w neonową bieliznę, kadrowane w nieoczywisty sposób kieruje nasze skojarzenia ku podmorskim światom”. AGNIESZKA SZEWCZYK