Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3,500 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
34

Cena wylicytowana: 3,500 PLN

olej/płótno, 30 x 30 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'BASIA BAŃDA | 2002 +'
ID: 91262
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Praca „Zielona Góra” Basi Bańdy to jeden z obrazów autorki odnoszących się do polskich miast. Ta praca jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy rodzinnego miasta artystki. Zielona Góra to miejsce, z którym związane jest życie Basi Bańdy. W Zielonej Górze właśnie Bańda zaczynała swoją edukację artystyczną studiując w tamtejszym Instytucie Sztuk Wizualnych. Dzięki temu miejscu otworzyła się na wolność w działaniach artystycznych: „Na rysunku u Izabeli Gustowskiej dowiedziałam się, że tak naprawdę mogę wszystko. Nie muszę wiernie odtwarzać martwej natury, mogę się z nią swobodnie pobawić albo w ogóle się nią nie zajmować” (za Marta Lisok, Wywiad z Basią Bańdą, http://www.bwa.katowice.pl/p/651/basia_banda_fala_unosi_i_ wlecze__wernisaz). Związek Basi Bańdy z Zieloną Górą to również udział w kilkunastu wystawach prezentowanych w rodzinnym mieście, w tym ostatniej „To nie jest wystawa jubileuszowa” z okazji 55-lecia powstania BWA Zielona Góra.