Contemporary Graphic Art. Prints And Multiples (results)
27 October 2020 8 PM CET

Izabella Gustowska (b. 1948)
"Shields I-II", 1976
Hammer price: 11,000 PLN
LOT number
228
Izabella Gustowska (b. 1948)
"Shields I-II", 1976

Hammer price: 11,000 PLN

mixed media (auto-offset)/paper, 186 x 112 cm (dimensions of each)
both part signed and dated: 'Izabella Gustowska 1976 r.', the right part described on the bottom: 'offset 2/9'
8 pieces, each: 46,5 x 56 cm
described on the reverse: 'Tarcza I' 'Tarcza II'
ID: 81355
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Izabela Gustowska Wybór prac 1977 - 1996 Pamięta jak... Pamietam że...., ed. Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak, Sopot 2015, p. 76 (illustration) - different edition
More information
„Napotykamy w pracach Gustowskiej autonomiczne formy oniryczne: obiekty bez trwałej tożsamości, zdarzenia poddane logice paradoksu, formy hybrydyczne. (...) uczestniczą [one] w niekończącym się procesie przemian, w którym nic nie jest ostateczne”.

Ryszard Kluszczyński

Zaprezentowana praca Izabelli Gustowskiej składa się z dwóch przedstawień kobiety – frontalnego oraz tylnego. Wzór, na którym możemy dostrzec zarys kobiecego ciała, przywodzi na myśl ozdobną tapetę w kolorze różowym oraz złotym dodatkowo pokrytą ozdobnymi kwiatami. Po bliższej analizie pracy można dostrzec dziurki w podłożu, które widnieją na liczbach zapisanych na ciele kobiety. Modelką uwiecznioną w pracy była koleżanka artystki, Barbara. Jak wspomina autorka: „Pamiętam jak na ciele Barbary zakreśliłam strefy erogenne i pomyślałam, że jest jak tarcza, do której strzelają mężczyźni” (Izabela Gustowska, Izabela Gustowska pamiętam jak…, red. Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak, Sopot 2015, s. 76). W efekcie praca zdaje się przypominać lekko podziurawioną od kul tarczę strzelniczą o zarysie nagiej kobiety. Izabela Gustowska jest artystką wykorzystującą w swojej twórczości różne media – od instalacji, performansu po grafikę oraz fotografię. W swojej sztuce porusza zagadnienie związane z osobistymi doznaniami, indywidualnymi emocjami oraz niejednoznaczną naturą czasu. Zaprezentowana praca powstawała w okresie, który sama artystka nazywała „incydentalnym”. Była to początkowa faza twórczości i czerpania inspiracji ze sztuki body artu, a także realizacji o charakterze parateatralnym.