Contact

Contact

ul. Piękna 1A, 00-477 Warsaw
tel. +48 22 163 66 00
biuro@desa.pl
Mon.-fr 11 am - 7 pm, sat. 11 am - 4 pm

Please contact me

Board secretariat

tel. +48 22 163 66 10
fax +48 22 163 67 99
 

Please contact me

Admissions office

tel. +48 22 163 66 10
wyceny@desa.pl
Mon.-fr. 11 am - 7pm, sat. 11 am - 4 pm.

Please contact me

Customer service

ul. Piękna 1A, 00-477 Warsaw
tel. +48 22 163 66 00
bok@desa.pl
Cash desk: Mon.-fr. 11 am - 7 pm

Please contact me

Object collection point

Tel. +48 22 163 66 20
wydania@desa.pl
Mon.-fr. 11 am - 7 pm, sat. 11 am - 4 pm

Please contact me

Object estimations

Tel. +48 22 163 66 00
wyceny@desa.pl
Mon.-fr. 11 am - 7 pm, sat. 11 am - 4 pm

Please contact me

Public relations

Agnieszka Marszał
+48 793 919 109
a.marszal@businessandculture.pl

Please contact me

Company data

Dane identyfikacyjne:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000718495
NIP 527-26-44-731
Regon 142733824

Konto bankowe:

mBank S.A.
Swift: BREXPLPWWA3
PLN 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002
EUR 43 1140 2062 0000 2380 1100 1005
USD 16 1140 2062 0000 2380 1100 1006

Siedziba Spółki:

ul. Piękna 1A
00-477 Warszawa
tel. +48 22 163 66 00
fax +48 22 163 67 99
biuro@desa.pl